بی مرام

می خواهم بهت بگم monajat.jpg

خیلی بی مرامی که ما رو تنها

تو کوچه بدبختی ها گذاشتی و رفتی

خیلی بی مرامی بی مرام

واسه هر قطره اشکم ؛دلی رو خون کرده بودم

ولی رفتی و ندونستی

گریه هام مصنوعی نیست؛پیاز تو جیبم ندارم

دل منه که آب می شه

از چشام میریزه

رفتی و بی خبرم؛تو رو خدا زودی بیا

زود زود پا بزار تو خلوت تنهایام

منو با خودت ببر ؛تو آشوبه چشم سیات

تو آشوبه آدمای خوب

آدمای پاک

/ 0 نظر / 14 بازدید