همسفر

من برای تو
تعریف ازیک بودن
من برای بودن باتو
,یک احساسم برای شکفتن
من برای دیدن گل وازه های زیبایت
 همه گوشم برای شنیدن
برای بوئیدن,برای فهمیدن ,
برای درک معنی دوست داشتن
هیچ صحیفه ای
شرح دوست داشتن را برای ما تفسیر نخواهدکرد
که من خود تبلوری هستم
 از دوست داشتن وفهمیدن ها
تو برای من اولینی
که هیچ وقت آخرین نوازشت را
آرزو نخواهم کرد
که نخواهم بود
 درک کنم بی تو بودن را
برای شکستن قلب من
 نیازی به هیچ سنگی نخواهد بود
دل تنگ مارا
یک نگاه سرد تو خواهد شکست
آرزوی باتو بودن
 آرزوی دائمی است
که آرامش را برایم ارمغان خواهد آورد
هیچ سیاه چالی
آتش قلبم را سرد نخواهد کرد,
تا دردلم گرمی یاد مهرتو فروزان ورقصان
برقراراست
من بودن را باتو معنی خواهم کرد
وبی تو بودن رادر لغت نامه دلم
با نیستی ونابودی هم معنا می دانم
کاشکی می دانستی
در فروکش شدن غبارتک سواردلم 
چقدر طلوع دوباره تو را
 به انتظار نشسته ام
وچقدر پایکوبی دلم را
دررقص و شادمانی بزرگداشت یادت
 به  جشن گرفته ام
من تورا نه به خاطر خودم
ونه به خاطر خودت
که به خاطرهمزمان بودنمان
 دوست دارم
ما را در آغوش بگیر
 که بی هم آغوشییت
را با غم ختم
هم معنا می دانم
/ 0 نظر / 13 بازدید