آرامش دلها با یاد خداست

سلام
سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان دیده مردم روشناییامیدوارم سالم باشید میدونید بهترین خبر خبر سلامتی است بهمین علته که وقتی به یه نفر زنگ میزنی میگه چه خبر میگه سلامتیآخه سلامتی زیبا ترین و بهترین هدیه  خداس به بنده های خوب و بدش
خدا همه رو دوست داره و سلامتی دشمناش رو هم خودش تامین میکنه

/ 0 نظر / 11 بازدید