دل بردن و دل شکستن خنداندن و چشم ها را پر اشک خواستن لذتی دارد برای ادم خوب و دیوانگان برای مردمان زود باور و انسان های دیر پندار چه شب ها که با یاد صدای نفس های خیالت تا صبح ستاره شماری کردم و از دور بیادت بودن را هیچگاه فراموش نکردم چه روزهای که کسل می گذشت از انتظار دوباره شب شدن و با خیال رویا ات دل دادن

/ 0 نظر / 16 بازدید