قدر

عیدشد

رخت بگی نگی یه جورایی درخشید

دل همه ادما به دیدن روی زیبات جلا گرفت

کنجی نشستم

یادم اومد که چه قدر نشناسیم

چقدر؛قدر رو به جا نمی یاریم

حتی وقتی شباش میرسه

بازم قدرشون رو نمی دونیم

اسممون رو باید می ذاشتن

قدر نشناس

از اسم انسان هم بلند تر بود هم قشنگ تر و هم با معنا تر

چرا بهمون میگن انسان

شاید آن سان بودیم مثل اولیمون که اسمش ادم بود

شاید می خواستن بگن ما

ان سان هستیم

تکرارش کردن شده انسان

ولی من میگم اونایی که

شبای قدرش میگذرونن و قدرش رو نمی دونن

مثل خود من

نباید بهشون بگیم انسان بهتره صداشون کنیم

قدر نشناسا

اونا قدر رو نمیشناسن

مثل ما قدر نشناسا

/ 0 نظر / 10 بازدید