سلام

 

 

هیچ چیز زیبا تر از تو نیست

تو با همه دنیا متفاوت تری

هیچ کس جای احساس پاکی و

قشنگی تو را نخواهد گرفت

هر بار دیدن و هر بار لمس کردن

هر بار بوییدن و هر بار شنیدن

بجز با تو آغاز نخواهد شد

تو ادامه حیاتی برای بودن

تو هیچ پایانی را نداری

تو سر آغازی

آرزوی خوبی و آرزوی ادامه داشتنی

من سلام را به هیچ واژه ای

نمی فروشم

چون قیمتی را برای آن

متصورم نخواهم شد

من سلام را بیشتر از این عالم خاک می پرستم

که هر وقت بر رقیب وارد می شوم

ناخودآگاه و بدون هیچ مقدمه

به او سلام میکنم

که تمامی پیروزی دنیاها

ارزش نا سلامتی

دشمنم را نخواهد داشت

من دو گوش دارم

که از یکی سیلی خورده و

دیگری را برای سیلی دوم آماده کنم

نه چون سیلی خوری متبحر م

بلکه نوازش دست

دشمنم را بر گوش

احترام می دارم.

/ 0 نظر / 13 بازدید