عشق و نفرت

دیروز عاشق بود

امروز تشنه به خون

دیروز دلواپس بلندی بالش

امروز بدنبال سر بردار کردن

عوض می کنیم

عظمت دوست داشتن را

با دل سنگی

/ 1 نظر / 41 بازدید