بوی کاکل

بوی سبزی های ناب

بوی دوست داشتن و سیب و گلاب

بوی دوستی عشق من و تو

بوی سبزه زار پر ز ردو پای من و تو

بوی مستی شکفته شدن غنچه های ناز

بوی تازگی غلت زدن تو خیال یار

بوی عاشق شدن و قدر عشق دونستن

بوی وفا به عهد

وقتی از دور تو خیال

میبینم رد و پای تو

همه عطرای خوش خوش بو بودن

تو خیالم همه یکجا میشینن

من و با این همه عطرای خوشت

تو غبار بی کسی

تنها نزار

/ 0 نظر / 9 بازدید