دلنوشته

سلام

جند روزی هم هستم و هم نیستم یه جور بحران شخصیتیه هم خوب بودن و هم بد بودن با هم قاطی شده

کتاب می خونم شاد میشم و گاهی هم حسرت می خورم کی راحت میشم از دست چکنم چه نکنم ها ی بی پایانیه مدت دارم رو نظم و ترتیب کار می کنم نه اینکه با نظم و ترتیب کار می کنم می خوام بگم رو موضوع نظم و ترتیب دارم کار میکنم می خوام ببینم می تونم تو زندگی ادم منظمی بشم واسه همینه دست بکار شدم.

یه جمله هایی است که تا اعماق وجود ادم تاثیر می گذاره هی جمله قشنگ خوندم برات یادگار یمیزارمش اینجا شاید تو هم بخونی و رو تو هم تاثیر بذاره

زندگی ارزشمند تر از اینه که منتظر بازنشسته شدن باشیم!

سنت بدنبال تثبیت و با تغییر دشمن

 خوب دشمن بهتره!

ما دو تا باور داریم یه باور مربوط ب زمانی که حالمون خوبه و مشکلی نداریم و یه باور مال زمانیکه حالمون خوش نیست و تو یه مخمصه ای قرار داریم .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید