بوسه

عطر گیسو را نمی توان فراموش کرد

حتی بعد از قرنها خوابیدن

عطر زلفی را که به حس وجودت لمس کردی

تا پایان راه همراه ردایت خواهد بود

زندگی را قانونی است

بدی جوابی جز بد دیدن ندارد و

پاسخ خوبی شاید خوبی باشد

اما هیچ بدی نیست

امروز کاشتی بذری تلخی

فردا درویی جز زجر و محنت نخواهی داشت

اگر انبارت را پر کردی از

دانه های خساست و بخالت

جز آفت بی حاصلی و بی سودی

برایت پساندازی نخواهد داشت

بال کبوترهای امید را باید گشود

و به احساس قدرت رقصیدن داد

تو زجر دنیا را نمی توانی کشید

اول با او باش که بودنت برای او

دارویی است برای ماندن

هوس چون کفتاری است

که پس از دریدن هزاران شکار

باز با دیدن بره ای معصوم

چون گرسنه ای پر عطش

دریدن را بهترین کارها می داند

اعتماد اعتقاد است به تعهد

برای باریدن نگاهت بر تنشگان

همیشه ابری باش پر احساس

بوسه هایت را مفت مفروش

که با هر بوسه بی هدف

احساست را به حراج گذاشته ای

/ 2 نظر / 11 بازدید
مژگان

سلام .ممنونم که سر زدی.فوقلاده میگی خیلی قشنگه .ایشا... که همیشه موفق باشین.دوست من... مخصوصا اینجا که میگین زندگی را قانونی است بدی جوابی جز بد دیدن ندارد و پاسخ خوبی شاید خوبی باشد اما هیچ بدی نیست امروز کاشتی بذری تلخی فردا درویی جز زجر و محنت نخواهی داشت.خیلی قشنگ بود . واقعا شاید حرف هممون همین باشه؟ خوب من برم دیگه خیلی حرف زدم . خوشحالم میکنید اگه بازم بیایی اونورا.... فعلا بااااااااااااااااااااای دوست شاعر من...

مژگان

سلام .ممنون که سر زدید؟ خواهش میکنم وظیفه اس. جدا زیبا میگی .افرین .من واقعیت رو گفتم . من خوشحال میشم شما میاین به من سر میزنین بازم بیایین بازم خوشحال میشم. فعلا به امید دیدار...