سلام می کنم به بودنت و به دل شکستنت سلام می کنم به تمام خستگی های که در ازار دادنم می بینی کلافه وسوسه های دلم برای دوست داشتن و یا نفرت از توست وقتی کنارم نشسته ای سکوتم غوغا میکند و قتی دوری از من هوس با تو. بودن خراش میدهد ارامشم را

/ 0 نظر / 16 بازدید