کاشکی

کاش ادما همون چیزایی رو که واقعا از صمیم قلب ارزو می کردن به دست می اوردن
 کاش همیشه دنیا همون طوری میشد که ما می خواستیم
 کاش قلب هم رو به راحتی نمی شکستیم

 کاش تو الان بودی
 کاش منو هوس باز نمی دونستی
 کاش یه تابلو رو دیوار خونه هامون اویزون می کردیم و روش می نوشتیم
 حرف تلخ ممنوع
 حرف شیرین ازاد

کاش خوب میشدیم

خوب می فهمیدیم

خوب حس می کردیم و به موقعش سراسر درک می شدیم

کاش هیچکی خواب پریشون نمی دید

کاش یه روز برا همیشه از وحشت خدا حافظی می کردیم و بهش میگفتیم

برو دست خدا

کاش هر وقت بلبلا می خوندن ساکت می شدیم و گوشامون فقط

چهچه زیبای اونا رو دوست داشت بشنوه

کاش دست مادرمون همیشه بالش نرمی بود برامون زیر سر

کاش خجالت نمی کشیدیم اگه مادر رو ببینیم

محکم بگیریمش تو بغل بهش بگیم

مادر می ترسم از این وحشت دنیا

کاش خدا وقتی ادما رو خلق می کرد

بهشون میگفت دغل و دروغ و بی حرمتی ممنوع

پشت سر هم حرف زدن ممنوع

کاشکی خدا دل ادما رو مهربون تر می ساخت

کاش دلشون به حال هم می سوخت

الکی همو زجر نمی دادن

کاشکی ادم سالما همه کاره میشدن و ادم خرا هیچکاره

کاشکی یکیمون که خیلی پول دار میشد خرج بقیه بی پولامون رو میداد

کاشکی هیچ وقت اونقدر بزرگ نمی شدیم که خیال کنیم

دنیا ارزش دل شکستن دیگران رو داره

ساده بودیم ساده میومدیم و ساده می رفتیم

بی ریا بی ادعا بی تمنا

پاک پاک پاک

مثل فرشته های خدا

زلال و شفاف

 

/ 0 نظر / 15 بازدید