بوسه

دوستت میدارم

دیدن دوستان را

هر چند صدای تنهای گوش فریاد را کر کرده

دوست میدارم باریدن باران را

هر چند سقف ها ی پوسیده بی کسی

 سخت سست است

دوست میدارم نسیم دل انگیز

انچنان که پارهای وصله هایم را باد

نمایان نکند

کجایید تا چتری شوم بر

خیسی باران خوردگیتان

کجایید تا لانه ای شوم زیر شیروانی

برای سردی بی کسی و تنهایتان

من به گلبرگ حسرت خوردن را

سالهاست زیر پا له کرده ام

چون سختی تمامی سفتی های دنیا را

بر شقیقه هایم بارها حس کرد هام

و لی هیچ وقت حتی به مخیله خالیم

فکر له کردن شقایق ها را

نیاوردم

دوست میدارم من این

تند بوسه های رفاقت

بر پیشانی با تو بودن

/ 1 نظر / 10 بازدید
هويت نام

به نام حامي حق دوست عزيز از شما دعوت مي كنيم تا از وبلاگ «هويت نام» ديدن فرماييد. هويت نام به بررسي خصوصيات افراد بر اساس نام آنها به صورت اختصاصي خواهد پرداخت . اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد و يا ويژگي هاي نام خود را ببينيد به نشاني هويت نام hoviyatenam.persianblog.ir مراجعه نماييد. لطفا اگر براي اولين بار است ديدن مي فرماييد متن ستون سمت چپ را بخوانيد ... منتظر حضورتان هستيم ...