شعر عاشقانه

عشق می آید

با دو چشمی گریان

و لبی خوشحال از پذیرش درد

از جدایی

 و از غصه و غم

عاشق نمی گریزد

که خود دوست دارد

 خلاصه شدن در تنهایی

و بی کسی را

عاشق

تنها دوست داشتن را نمی طلبد

 عشق به هجر بیشتر

می اندیشد تا به وصل

لذتش را در بی وفایی

معشوق به عاشق

 دو چندان میکند

زیبایی در بوسیدن لب زیبا نیست

در خواستن نبوسیدن است.

 

دیروز داشتم تو خودم

غرق میشدم

خندم گرفت که آخه تو این دنیا

بعد از این همه کار و عشق

من چرا باید دنبال غرق شدن در خودم باشم

دیروز داشتم

تو خلوت خوب خودم

یاد قشنگی پاک بودن تو بگردم

یادت میات بهم گفتی برا بودن و نبودن

بودن تو مهم نیست

بعد اون فهمیدم که

باید برم

و تو خلوت تنهایی خودم

غرق بشم

دیدی جقدر زیباست

خوبی کردن

و منتظر خوبی نبودن

/ 2 نظر / 11 بازدید
aadelhogo

سلام ممنون از لطفتون کلبه زیبا و خلوت دنجی دارید... بسیار شادباد و در پناه ایزد تعالی خوش باشید و بهروز و خندان

صوفیا

من با این که اول خوبی ببینی بعد خوبی بکنی بیشتر موافقم[چشمک]