شکیبایی رفت

چرا من باید همش مطلب غمگین بنویسیم منو ببخشید

ولی چیکار کنم که آقای خسرو شکیبایی به دیار باقی شتافت

چرا آدمای خوب باید برن و آدمهای بد بمونن

خدا یش بیامرزد و امیدوارم که ما قدر شناس آدم حسابی های  باشیم و جامعه قدر این آدم خوبا  رو بفهمیم

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
شملک

خیلی ناراحت شدم حیف بود