دوست

عشق زیباترین کلمه ای است که میشه تو دنیا باهاش برخورد

کرد.

 راستی تا حالا فکر کردی که زیباترین کلمه دنیا چی می تونه

باشه؟ اگه بهش فکر نکردی امروز  و فردا به این موضوغ فکر کن

من فکر می کنم بعد از  کلمه دوست  عاشق  میتونه

 قشنگترینه کلمه دنیا باشه و تو ای دوست باید بدونی

که برای زنده نگه داشتن این کلمه  باید خیلی تلاش کنی

دوست بدست آوردن مهم نیست دوست رو حفظ کردن مهم تره

/ 1 نظر / 9 بازدید
آریانا آریارمن

درود بر شما دوست گرامی سپاس از اینکه به کومه ی گلین و ترک خورده ام قدم نهادید مرا خرسند کرده و بر افتخاراتم افزودید. نوشتارتان را مورد خوانش قرار دادم،بسیار زیبا و ستودنی می نویسید. امید است که همواره نویسا و شادمان و تندرست در پناه ایزد یکتا باشید. تا درود و دیداری دیگر بدرود