لحظه ها

گفتارم هدیه ای است

گوش ها را صفا می دهد

تو شمسم شدی

یک عمر زیستم

شبی با تو بودن را

بر یک عمر زیستنم

ترجیح دادم

مسیحم شدی زنده ام کردی

دیدمت جانم را در اغوش کشیدم

و دانستم معنای زندگی

می تواند گاهی بیشتر از بودن باشد

لذتی است

دانستن و یاد دادن

زیباست دندانهای سفید فهم را

به نمایش گذاشتن

لبخند خواستن

دل بردن و ناز کشیدن

زیباست زندگی بودن

بودن با تو

و لحظه ها را به سرعت باد طی کردن

/ 2 نظر / 13 بازدید
آیسان

سلام سلام شعرا از خودته؟ چه سبکی می نویسی؟ یه خورده مشکل نگارشی داره باید درستش کنی پیش منم بیا شادو پایدار باشی

آیسان

سلام سلام شعرا از خودته؟ چه سبکی می نویسی؟ یه خورده مشکل نگارشی داره باید درستش کنی پیش منم بیا شادو پایدار باشی