دوست

به موضوعات اخلاقی و احساسی و خیلی کم به موضوعات روز توجه میکنه و سعی میکنه حیاط خلونی باشه تو زندگی نویسندش که هر چه تو دلش هست و تو زندگی واقعی نمی تونه بگه اینجا بهش اشاره کنه شاید برا بقیه هم خوندنش مفید باشه

عشق و نفرت

دیروز عاشق بود امروز تشنه به خون دیروز دلواپس بلندی بالش امروز بدنبال سر بردار کردن عوض می کنیم عظمت دوست داشتن را با دل سنگی
/ 1 نظر / 36 بازدید
دل بردن و دل شکستن خنداندن و چشم ها را پر اشک خواستن لذتی دارد برای ادم خوب و دیوانگان برای مردمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

عشقم

دیدی عشق را اروم میلغزید روی شیب تنهایی ما و با لاک های زرد نوک ناخنهایش تنهایمان را در آغوش گرفتهبود وخستگیمان را می خراشید می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 27 بازدید

چشم و اشک

لبانت را می پرستیدند داغشان کردم گرد شیرینکده چشمان تورقصیدن گناه است نابخشودنی چه لذتی است با رقص ابروانپر مهرت رقصیدن می خواهم روزها با رقصنرمک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
8 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
11 پست
بهمن 87
12 پست
دی 87
10 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
4 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
9 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
7 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
3 پست
اسفند 84
2 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
5 پست
برگ
1 پست
باد
1 پست
طوفان
1 پست
رقص
1 پست
عشق
3 پست
ترس
1 پست
خاطره
1 پست
پرستش
1 پست
یاد
1 پست
یار
1 پست
خواهش
1 پست
عاشقانه
3 پست
زمزمه
1 پست
آفتاب
1 پست
شمالی
1 پست
سوغات
1 پست
جنوبی
1 پست
پیشرفت
1 پست
احساس
1 پست
مانتیک
1 پست
انتظار
1 پست
دلواپسی
1 پست
گفتگو
1 پست
بهشت
1 پست
پرواز
1 پست
شعر
1 پست
دوست
1 پست
آغوش
1 پست
نسبیت
1 پست
چت_روم
1 پست