دوست

به موضوعات اخلاقی و احساسی و خیلی کم به موضوعات روز توجه میکنه و سعی میکنه حیاط خلونی باشه تو زندگی نویسندش که هر چه تو دلش هست و تو زندگی واقعی نمی تونه بگه اینجا بهش اشاره کنه شاید برا بقیه هم خوندنش مفید باشه

 

  • اگه يه روز شاد بودی آروم بخند تا غم بيدار نشه و اگه يه روز غمگين بودی آروم گريه کن تا شادی نا اميد نشه! چارلی چاپلين
  • هر که همت او در طلب دنيا قاصر تر حسرات او به وقت مفارقت آن اندک تر است!
  • تيزی آتش خشم به صفای آب حلم بنشاند. (کليله و دمنه)
  • برادر که در بند خويش است نه برادر نه خويش است. (کليله و دمنه)
  • چکش همه چيز را ميخ می بيند! (هر که هر تخصصی دارد دنيا را از زاويه آن تخصص می بيند)
  • مشاورها ميگويند ما حرف مفت زياد می زنيم اما حرف مفتی نمی زنيم! (بايد پول داد تا حرف مفت زد)
  • يک متخصص کسی است که هر چه بيشتر در محدوده کمتر می داند و يک جنراليست کسی است که در رابطه با همه چيز خيلی کمتر می داند پس حد اين دو چيست! حد متخصص :در رابطه با هيچ چيز همه چيز می داند و                    حد جنراليست:  در رابطه با همه چيز هيچ چيز نمی داند! 
  • هديه دادن نوعی سرمايه گذاری است و اندوختن از سر حرص جز تندگدستی عاقبتی ندارد.

   + رضا ; ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٩/٩
comment نظرات ()