دوست

به موضوعات اخلاقی و احساسی و خیلی کم به موضوعات روز توجه میکنه و سعی میکنه حیاط خلونی باشه تو زندگی نویسندش که هر چه تو دلش هست و تو زندگی واقعی نمی تونه بگه اینجا بهش اشاره کنه شاید برا بقیه هم خوندنش مفید باشه

 

تغيير

همه به فکر تغيير باشيم !

وحشت از شکست بدتر از شکست است!

سريعترين راه تغيير اين است که به حماقتهای خود بخنديم و آن موقع است که می توانيم از آ» حماقتها دل بکنيم و به سرعت پيش برويم

تغيير خواهی و نخواهی اتفاق می افتد

تغيير را پيش بينی کن

تغيير را باز بينی کن

خيلی سريع خود را با تغيير وفق بده و تغيير کن

از تغيير لذت ببر

آماده باش تا سريع تغيير کنی و باز هم از شرايط لذت ببری

اگر تغيير نکنی مثل دايناسورها منقرض می شوی.

هر کس بخواهد زندگی ما را تغيير دهد چه کار می کنيم شايد :

ابتدا فرياد بزنيم

بعد بگوئيم اين بی عدالتی است ولی بعد عادت می کنيم و هر که بخواهد شرليطمان را تغيير دهد فرياد می زنيم و....

   + رضا ; ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٩/٧
comment نظرات ()