دوست

به موضوعات اخلاقی و احساسی و خیلی کم به موضوعات روز توجه میکنه و سعی میکنه حیاط خلونی باشه تو زندگی نویسندش که هر چه تو دلش هست و تو زندگی واقعی نمی تونه بگه اینجا بهش اشاره کنه شاید برا بقیه هم خوندنش مفید باشه

چگونه شاد باشيم و راحت زندگی کنيم

1.     Sleep as much as you can...(تا مي توني بخواب)

2.     frown when you get  upset…(اخم كن وقتي آشفته اي)

3.     read books that you enjoy…(كتابي رو كه باهاش كيف ميكني بخون)

4.     play with simple things(با چيزاي ساده حال كن)

5.     do whatever you want whenever you want ..(هر وقت هركاري دوست داري انجام بده)

6.     look for affection when you need it….(مهربوني رو بپذير وقتي به اون احتياج داري)

7.     get serious once in while(گاهي اوقات جدي باش)

8.     forget about diets..(پرهيز غذايي رو فراموش كن)

9.     show some affection( مهربوني خودت رو نشون بده)

10. get angry once in a while….(گاهي اوقات عصباني بشو)

11. change your look ..(نگاهت رو به زندگي عوض كن)

12. be happy ,above all ,regardless what your challenges may be …these are only to show you how strong we can be and overcome them..

خوش باش با اونچه گفته شد صرفنظر از اينكه گرفتاريت چي باشه؛ اينا همه بخاطر اين بود كه نشون بديم ما چقدر مي تونيم قوي باشيم و بر مشكلات فائق شويم .

 

گاهی تنها با يه خنده ميتونی لمس کنی قلب يکی رو!

هفت راز ساده شاد بودن

1.      از کسی متنفر نشو    never heat

2.      نگران نباش   don't worry 

3.      ساده زندگی کن   live simple

4.      قناعت کن(کم بگیر)  expect a little

5.       زياد ببخش    give a lot

6.       اغلب بخند      always smile

7.   يه دوست خوب داشته باش(مثل من) که هميشه بيادت باشه

  have a person (like me)who always remember you!                                                                               

   + رضا ; ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱۱/٢٧
comment نظرات ()