دوست

به موضوعات اخلاقی و احساسی و خیلی کم به موضوعات روز توجه میکنه و سعی میکنه حیاط خلونی باشه تو زندگی نویسندش که هر چه تو دلش هست و تو زندگی واقعی نمی تونه بگه اینجا بهش اشاره کنه شاید برا بقیه هم خوندنش مفید باشه

چند مطلب

گاليله براي اولين بار به آسمان با تلسكوپ نگريست او گفت:
هزاران ستاره را ديدم كه پيش از اين هرگز به چشم نيامده بودند. شمار ستارگان ده ها برابر آن چيزي بود كه در گذشته و تاكنون  مي پنداشتند.
 انجام دادن درست كارها با انجام دادن كارهاي درست متفاوت است؛
دو نوع اشتباه وجود دارد يا اشتباه  انجام كاري كه نبايد انجام مي شد و يا  انجام ندادن كاري كه بايد انجام داده مي شد؛
توسعه آن نيست كه انسان چه در اختيار دارد،بلكه به آن است كه با آنچه دارد چه   مي كند و از آن چه استفاده اي مي نمايد رابينسون كروزو از بسياري از انسانهاي امروزي توسعه يافته تر است؛
توسعه بهنگامي بروز مي نمايد كه كار، تفريح،آموزش و معنويات  با هم آميخته شوند
                                              برگرفته از كتاب بازآفريني سازماني    ايكاف
 
“I’m in the right place, at the right time, doing the right work”.
برگ در انتهای زوال می افتد و سیب در ابتدای کمال بنگر که چگونه سقوط خواهی کرد چون برگی زرد یا سیبی سرخ (کنفسیوس)

   + رضا ; ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٩/۱٧
comment نظرات ()