دوست

به موضوعات اخلاقی و احساسی و خیلی کم به موضوعات روز توجه میکنه و سعی میکنه حیاط خلونی باشه تو زندگی نویسندش که هر چه تو دلش هست و تو زندگی واقعی نمی تونه بگه اینجا بهش اشاره کنه شاید برا بقیه هم خوندنش مفید باشه

 

گام اول

می خواهيم هر آنچه از ذهنيات بد در ضمير نا خودآگاهمان چون کوله باری از عذابهای وجدان رسوب کرده اند را با ياد زيبا ترين زيبا ها و نور آسمان و زمين به يکباره به دور ريزيم و خيال خود را از شر تمامی آنان خلاص کنيم پس با من بلند و رسا و با ايمانی برخواسته از تمام وجودت در خلوت تنهايت غرا و شيرين بگو:

<< اکنون به يُمن کلامی که بر زبان می آورم؛هر صفحه غير حقيقی را در ذهن نيمه هوشيارم می شکنم و نابود می کنم.آنها زاييده خيالات بيهوده خودم هستند و در واقع وجود ندارند. اکنون به برکت خدايی که در دل من است ؛صفحات عالی و کامل خود را می سازم .صفحات سلامت و ثروت و محبت و بيان کامل نفس. اين است غرضّ زندگی و غايت بازی. >>

برگرفته از ياداشتهای فلورانس شين 

هر وقت به من سر زدی بلند  جملات بالا را بخوان و با چشم دلت به زيبائی آنچه آرزو کردی تاُمل کن.  

   + رضا ; ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۸/٢٦
comment نظرات ()