دوست

به موضوعات اخلاقی و احساسی و خیلی کم به موضوعات روز توجه میکنه و سعی میکنه حیاط خلونی باشه تو زندگی نویسندش که هر چه تو دلش هست و تو زندگی واقعی نمی تونه بگه اینجا بهش اشاره کنه شاید برا بقیه هم خوندنش مفید باشه

 

{{فبشر عبادی الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه}}

کيکاووس ابن اسکندر نويسنده قرن يازدهم:

بدان ای پسر سه چيز است از صفات مردم که هيچ آدمی نيابی که بر خود گواهی دهد که اين سه چيز مرا نيست ؛ دانا و نادان بدين سه چيز همه از خدای تعالی خشنودند اگر چه اين سه چيز خدای تعالی کم کس را داده است و هر که در اين سه چيز بود از خاصگان خدای تعالی بود . از اين سه گانه :

 يک خرد است و دوم دوستی و سوم مردمی و چون به حقيقت نگه کنی به خرد و راستی و مردمی دعوی به دروغ نمی کنند ؛زيرا هيچ جسدی نيست که اين سه صفت اندرو نيست.

کيم وو چونگ (مدير دوو):

مردمی که آرزو و هدف دارند فقر نمی شناسند زيرا شخص به اندازه هدفهايش ثروتمند است

افلاطون:

تکرار بکاريد عادت درو کنيد ؛ عادت بکاريد فرهنگ درو کنيد.

سکه همدلی

سکه همدلی دارای دو رو می باشد روی اول سکه ظرافت و تشويق و مهربانی و به فکر ديگران بودن است روی دوم سکه توانايی سرزنش به هنگام رويدادها و لغزش هاست.

   + رضا ; ٧:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱٢/۱۱
comment نظرات ()