دوست

به موضوعات اخلاقی و احساسی و خیلی کم به موضوعات روز توجه میکنه و سعی میکنه حیاط خلونی باشه تو زندگی نویسندش که هر چه تو دلش هست و تو زندگی واقعی نمی تونه بگه اینجا بهش اشاره کنه شاید برا بقیه هم خوندنش مفید باشه

 

          فرق آدم برنده با آدم بازنده چيست؟ اين دو نفر با هم چه تفاوتهايی دارند ؟ ما جزو کدام گروه هستيم بخونيم شايد ما هم هميشه برنده هستيم و خودمان نمی دانيم( بر گرفته از سيدنی هريس):

                    آدم برنده                          آدم بازنده
 متعهد می شود  وعده می دهد
 می داند کجا پيکار و کجا توافق کند  نا بجا سازش می کند و برای چيزهای بی ارزش می جنگد
 گوش می دهد  بيشتر منتظر رسيدن نوبت خود برای حرف زدن است
 ميگويد :بايد راه بهتری هم وجود داشته باشد  میگويد: تا بوده چنين بوده و تا هست چنين است
 ارزيابی درستی از توانايی های خود و دارای شناخت در ناتوانی های خود است  در رابطه با توانايی ها و ناتوانی های خود هيچ شناختی ندارد

 يک مشکل بزرگ را به اجزاء کوچک تقسيم می کند و کم کم آنرا حل       می کند

 يک مشکل کوچک را آنچنان بزرگ می کند که برای او ديگر غير قابل حل می باشد
 از اشتباه خود درس می گيرد  از ترس مرتکب شدن اشتباه ياد گرفته است که اقدام به هيچ کاری نکند 
 معتقد است ما با کارهای درست و اشتباه خود آينده را تعيين می کنيم  به قضا و قدر و سرنوشت سخت معتقد است
 در وجود آدمهای بد خوبی ها را می بيند  در وجود آدمهای خوب بدنبال بدی ها می گردد
 در عين حاليکه تعصباتی دارد تلاش می کند در هنگام قضاوت کردن بر تعصبات خود غلبه کند  منکر وجود هرگونه تعصب در خود است و بنابراين در سراسر عمر اسير تعصبات خويش است

   + رضا ; ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/۱٥
comment نظرات ()