دوست

به موضوعات اخلاقی و احساسی و خیلی کم به موضوعات روز توجه میکنه و سعی میکنه حیاط خلونی باشه تو زندگی نویسندش که هر چه تو دلش هست و تو زندگی واقعی نمی تونه بگه اینجا بهش اشاره کنه شاید برا بقیه هم خوندنش مفید باشه

 

زمزمه

هميشه فرصت هست براي خوب شدن

براي بهتر بودن و پاك شدن

صداي باد نواي خوش دوست داشتن است

به بارش ترنم باران عشق

                            گوش كنيد.

 

بعضي آمارها ما را گول ميزنند

براي مثال روزي به ناصر الدين شاه گفتند:

آمارهاي ماشين و جاده ايران با كشور فرانسه برابري مي كند

در آن روز ايران يك ماشين داشت و يك كيلومتر جاده

فرانسه هم داراي آمار مثلاً هزار ماشين بر هزار كيلومتر بود و نسبت يك داشت

به بعضي از آمارها با دقت بايد نگاه نمود.

 

قورباغه آبپز!

اگر قورباغه را در آب جوش بيندازيد ، سريع مي جهد بيرون و زنده مي ماند

اگر قورباغه را در آب نيمه گرمي رها كرد و كم كم دماي آب را بالا برد قورباغه

كم كم ناتوان مي شود و در آب جوش آب پز مي شود!

حكايت بسياري از مردم (يا صنايع) اينست؛ كه حتي نمي دانند در ديگ آب جوش قرار دارند و كم كم تحليل مي روند و آب پز مي شوند! 

 

اصلاح

اقدام اصلاحي:رفع علل عدم انطباق

اصلاح:رفع عدم انطباق

هميشه اقدام اصلاحي  بر اصلاح كردن ارجعيت دارد!

 

هزينه هاي زندگي

هزينه هاي زندگي دو گونه اند ؛ اجتناب پذير يا اجتناب ناپذير

گاهي اوقات هر دوي اين هزينه ها را مي توان با هم اشتباه گرفت!

 

عقل چيست؟

عقل از چه چيز تاثير مي پذيرد

هنوز عقلا بر اينكه عقل از چه چيز تاثير مي گيرد به اتفاق نرسيده اند؛بعضي نظرات را در ذيل ميبينيم:

كانت:عليت و زمان و مكان

وينگنشتاين:مفاهيم كلامي

نيچه:نيازهاي جسمي و روحي

ماركس:معيشت و شرايط اجتماعي

فوكو :ساختار قدرت

هابرماس:تعلق و يا علائق بشري

فرويد:ضمير نا خود آگاه

هايدگر:دوره هاي تاريخي

عقل سليم مجموعه پيش داوري هايي است كه تا 18 سالگي جمع مي كنيم!

                                                                                   (آلبرت انيشتين)

فيلبانان براي رام كردن فيلهاي عظيم از زمان بچه گي فيل ها اقدام مي كنند

آنان به پاي بچه فيل بند مي بندند و بند را به درختي محكم گره مي زنند

بچه فيل با هر تقلا نمي تواند پاي خود را از درخت آزاد كند كم كم به اين نتيجه مي رسد درخت از او قوي تر است؛فيل هاي بالغ هر درختي را مي توانند از ريشه جدا كنند و بكنند اما با آنچه در ذهن كودكيشان نقش بسته !با نهالي تازه پا نيز مي توان آنان را مهار كرد؛كافي است پس از اين ريسماني نازك پيدا كرد و نهالي نو رسته فيل را با عقل كم او در بلوغ مهار مي كنند!!!

بارها آزمايش ها موضوع ذيل را ثابت كرده اند:

اگر يك ماهي بزرگ را با يك ماهي كوچك در يك آكواريوم نگهداري كنيد اولين فراموشي شما براي غذا دادن به ماهي ها منجر مي شود به خورده شدن ماهي كوچك توسط ماهي بزرگ

اگر يك مدت بين دو ماهي در آكواريوم ديوار شيشه اي نصب كنيد و غذا را هم در اختيار دو ماهي در مدتي محدود قرار ندهيد؛ماهي بزرگ انقدر خود را به ديوار شيشه اي مي زند تا خسته مي شود.به او القاء مي شود ديگر نمي تواند ماهي كوچك را بخورد ؛حال اگر به هر دو ماهي غذا دهيد و شيشه بين دو ماهي را برداريد؛اولين فراموشي شما براي غذا دادن به ماهي ها منجر مي شود به مردن ماهي بزرگ تر!! چون ديگر به ماهي بزرگ تر القاء شده او قادر به خوردن ماهي كوچك نيست!!!

ميمون ها نيز در اين رابطه آزمايش جالبي دارند:

هفت ميمون در يك قفس با يك سبد موز و يك سطل پر از آب و يك نردبان، اگر سبدموزها را ميموني دست زدند سطل اّ ب روي سر آنان خالي مي شود؛در مراحل اول همه ميمونها خيس مي شوند چون همه سعي بر دست زدن به سبد موز را دارند؛ در مراحل بعدي ميمونهاي كمي به سبد حمله مي برند اما همه خيس مي شوند؛در مراحل بعد تر هر ميموني به سبد دست زد و باعث خيس شدن بقيه شد توسط شش ميمون ديگر تنبيه مي شود(كتك مي خورد)؛هيچ كس ديگر به سبد دست نمي زند چون اگر همه بخاطر كار يكنفر خيس شوند كتك مفصلي را دريافت خواهد كرد!ميمون هشتمي را به جمع اضافه مي كنند؛آبي را كه به سطل وصل مي شده هم قطع مي كنند ميمونها اگر به سبد دست زنند خيس نخواهند شد اما كسي جرات نمي كند به سبد دست زند؛ميمون هشتم تا مي خواهد از نردبان بالا رود توسط بقيه تنبيه مي شود(توسط بقيه اي كه يك روز خود آنان توسط ديگران تنبيه شده بودند)نكته جالب اينست اگر بجز ميمون هشتم يكي از ميمونهاي قديمي به سمت سبد موز دست درازي كنند؛ ميمون هشتم كه خود حتي يك بار ريزش آب و خيس شدن خود و يا بقيه را نديده است؛به جمع تنبيه كنندگان مي پيوندد.در ذهن او نقش بسته كه هر كه طلب موز كرد بايد كتك بخورد چراي كار هم براي او معلوم نيست اما اين براي او اهميتي ندارد!!!!

بعضي از ما انسانها هم ساليان سال با ذهنيات خود زندگي مي كنيم و حتي اگر شرايط نيز تغيير كرده باشد باز هم بدنبال ثابت فرض كردن خود و شرايطمان هستيم.

 

چهار نسل بشريت در دوران معاصر

1.       نسل جنگ(جنگ جهاني دوم) متولدين 1304 لغايت 1324

2.      نسل ايده اليست متولدين 1325 لغايت 1342

3.     نسل "X" متولدين 1343 لغايت 1361

4.     نسل "Y.com" مولدين 1362 لغايت 1377

 

اين تقسيم بندي منحصر به ايران نيست و در تمام جهان وجود دارد داراي ويژگي هاي ذيل هستند

نسل 1 بسيار پشتكار و منظم و قانونمند هستند با حوصله و دقيق و وظيفه شناس

نسل 2 فكر مي كنند نبايد ساكن بود و بايد دنيا را تغيير داد و بسيار سياسي كار هستند

نسل 3 فقدان هويت دارند  خود نمي دانند چه كاره اند چه برسد به ديگران

نسل 4 خيلي باهوش هستند به هيچ چيز پايبند نيستند هوس بازند و از سياست متنفرند

پيش بيني مي شود قاطبه نسل آتي شبيه نسل 1 شوند.

آمار داراي استثناء هم مي باشد و اطلاعات بالا به هيچ وجه نمي گويد همه آنچنان كه در بالا توصيف شده اند خواهند بود اما مي توان گفت تحقيقات روانشناسي ثابت نموده است در اكثر مواقع اين تعاريف سنديت دارند.

 

   + رضا ; ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/٢٩
comment نظرات ()

 

          فرق آدم برنده با آدم بازنده چيست؟ اين دو نفر با هم چه تفاوتهايی دارند ؟ ما جزو کدام گروه هستيم بخونيم شايد ما هم هميشه برنده هستيم و خودمان نمی دانيم( بر گرفته از سيدنی هريس):

                    آدم برنده                          آدم بازنده
 متعهد می شود  وعده می دهد
 می داند کجا پيکار و کجا توافق کند  نا بجا سازش می کند و برای چيزهای بی ارزش می جنگد
 گوش می دهد  بيشتر منتظر رسيدن نوبت خود برای حرف زدن است
 ميگويد :بايد راه بهتری هم وجود داشته باشد  میگويد: تا بوده چنين بوده و تا هست چنين است
 ارزيابی درستی از توانايی های خود و دارای شناخت در ناتوانی های خود است  در رابطه با توانايی ها و ناتوانی های خود هيچ شناختی ندارد

 يک مشکل بزرگ را به اجزاء کوچک تقسيم می کند و کم کم آنرا حل       می کند

 يک مشکل کوچک را آنچنان بزرگ می کند که برای او ديگر غير قابل حل می باشد
 از اشتباه خود درس می گيرد  از ترس مرتکب شدن اشتباه ياد گرفته است که اقدام به هيچ کاری نکند 
 معتقد است ما با کارهای درست و اشتباه خود آينده را تعيين می کنيم  به قضا و قدر و سرنوشت سخت معتقد است
 در وجود آدمهای بد خوبی ها را می بيند  در وجود آدمهای خوب بدنبال بدی ها می گردد
 در عين حاليکه تعصباتی دارد تلاش می کند در هنگام قضاوت کردن بر تعصبات خود غلبه کند  منکر وجود هرگونه تعصب در خود است و بنابراين در سراسر عمر اسير تعصبات خويش است

   + رضا ; ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/۱٥
comment نظرات ()

 

صحبت های يک دوست

 • در عصر طلا جويندگان طلا برای يافتن طلا از تمام دنيا مهاجرت کردند و اغلب نتوانستند به هدف خود دست يابند اما افرادی که تدارکات راه و توشه اين مسافران و جويندگان طلا را فراهم می نمودند آنان به طلای واقعی  و سود سرشار دست يافتند در عصر ما نيز شرکت های گوگل و ياهو که زمينه کار برای کاربران اينترنت را فراهم نموده اندبيش از شرکتهای که به فکر ساخت کامپيوتر و يا راه اندازی سايت های متنوع بودند در آمد کسب  می نمايند.
 • اگر به فکر کار در شبکه هستيد بايد خلاقيت خود را بالا ببريد و دو شرط زير را هميشه رعايت کنيد: کاری را انجام دهيد که هيچ کس بهتر از شما نتواند انجام دهد  و   کاری را که ديگران بهتر از شما انجام می دهند به ديگران واگذار نماييد.
 • زنی يک ميليون دلار ارث برد در روزنامه آگهی زد و از مردم دنيا نظر خواهی کرد که اگر شما يک ميليون دلار داشتيد با آن چکار می کردید مردم برای او حدود ۲۲۰ هزار پاسخ ارسال نمودند زن زرنگ اين پاسخ ها را تایپ و در يک کتاب چاپ نمود و بابت فروش کتاب يک ميليون دلار ديگر بدست آورد به اين می گويند خلاقيت.
 • کم رنگ ترين مرکب ها از با حافظه ترين حافظه ها معتبرترند ياداشت های خود را يه جائی روی کاغذ نگهداری کنيد
 • دانشمندان گفته اند دو نفر آدم کار خروجی معادل با ۱.۷ آدم دارند و  سه نفر آدم کار خروجی معادل با ۲.۱ نفر آدم دارند لذا بهتر است اگر می خواهيد کاری را در گروه دو يا سه نفری انجام دهيد از گروه دو نفری استفاده کنيد.
 • يکی از رموز موفقيت شروع به موقع و بجای کار است آيا می دانيد اگر می خواهيد در کاری موفق باشيد بايد از کجا شروع نمود پيشنهاد می گردد از فصل مشترک سه گروه کارهای ذکر شده در ذيل شروع نماييد ۱- از جايی شروع کنيد که مردم دغدغه داشته باشند  ۲- از جايی شروع کنيد که در معرض ديد باشد با کوچکترين بهبود افراد زيادی منتفع شوند اگر بيست درصد کار می کنيد هشتاد درصد نمايش دهيد و اهميت کار خود را به ديگران نشان دهيد  ۳- درصد موفقيتتان بالا باشد يعنی ريسک کمتری داشته باشدو در زمان و بودجه محدودی که در اختيار داريد بگنجد.
 • يکی از راههای موفقيت اينست که بزرگ فکر کنيم و کوچک شروع کنيم و سريع گام برداريم .
 • در دنيای امروز کسی موفق است که بتواند زنجيره دنيای مجازی را با دنيای حقيقی و واقعی متصل و محکم نمايد.
 • آيا می دانيد انسانها اگر يک کار را برای ۲۱ روز پشت سر هم انجام دهند به آن کار عادت می کنند .
 • آيا می دانيد سايت آمازون (فروش کتاب) سهم اعظم در آمدهای خود را با اشانتيون غذای حيوانات خانگی بدست می آورد.آمازون امروز غذای حيوان می فروشد پس فراموش نکنيم به جای پاسخ به اينکه کجا بايد باشيم و چه بايد کرد بايد به اين سوال استراتژيک پاسخ داد چگونه حرکت کنيم تا موفق باشيم .
 • بجای صحبت در ارتباط با آينده زندگی در ارتباط با زندگی آينده صحبت کنيم وبه جای صحبت در مورد درست انجام دادن کار در مورد انجام کار درست صحبت کنيم و بياييد بجای صحبت در مورد شدن يا نشدن در مورد چگونه شدن صحبت کنيم .
 • آينده غير از گذشته است و تنها چيزی که از گذشته به آينده منتقل می شود اصول و ارزش های اخلاقی است بخاطر همين است که مدير عامل شرکتهای بزرگ اينترنتی عمو و پدر خود را برای بخش منابع انسانی و نيرو يابی ونظارت انتخاب می کنند.
 • يکی از دلائل موفقيت دنيای اينترنت علاوه بر از بين بردن مرزهای جغرافيايی و سرعتی اينست که دنيای بدون اصطحکاک فيزيک خلق شده است و بدون اينکه کار فيزيکی و صرف نيرو صورت پذيرد معاملات و جابجائی ها صورت می پذيرد . دنيای بدون اصطحکاک از دست آوردهای شبکه های اينترنتی است.
 • آيا می دانيد

 

   + رضا ; ۸:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/٢
comment نظرات ()